Het college stelt de raad voor in te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van de
accountantsdiensten via de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV).

Vorig artikelDecembercirculaire 2019
Volgend artikelOprichten roofvogelpark Groeneweg 24