Het college stelt de gemeenteraad voor mee te werken aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een roofvogelpark, bestaande uit volières voor roofvogels, een hekwerk van 2 meter, eendemonstratieveld en een kleinschalige thee- en koffieschenkerij (eenvoudige ontvangstruimte, ondergeschikte horeca) op het perceel Groeneweg 24. De emeenteraad wordt gevraagd een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure kan worden opgestart. Dit gebeurt dan door de aanvraag
omgevingsvergunning, het ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor 6 weken.

Vorig artikelGezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
Volgend artikelSpakenburg Nu