Met de Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is overeenstemming bereikt over de woningtoewijzingsregels van de 61 nieuwbouw sociale huurwoningen (26 eengezinswoningen en 35 appartementen) ophet derde eiland van Rengerswetering 2020.
Het college gaat hiermee akkoord, waarbij maximale toepassing van kernbinding en doorstroomregeling wordt toegepast. Hierbij vindt toepassing plaats van de regels, zoals vastgesteld in de Huisvestingsverordening en de prestatieafspraken. Specifiek voor de appartementen is een voorrangskwalificatie voor senioren/55-plussers toegevoegd. Tenslotte wordt aan dit voorstel nog toegevoegd een bepaling om urgente woningzoekenden een kans te bieden om in aanmerking te komen voor deze nieuwbouwwoningen, mocht onverhoopt de doorstroomregel niet tot het gewenste resultaat leiden.

Vorig artikelUittip: 1e lammetje
Volgend artikelToch een klein beetje winter?