Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Tweede wijziging van de Legesverordening Bunschoten 2020. In dit raadsvoorstel wordt een lager én gedifferentieerd tarief ingevoerd voor de trouwambtenaarvoor één dag. Het college heeft tevens het voornemen een beleidsregel vast te stellen, waarmee aan de trouwambtenaar voor één dag geen vergoeding
wordt toegekend. Dat is een randvoorwaarde om tot het lagere tarief te komen. Indien de raad instemt met de wijziging zal het college deze beleidsregel vaststellen.

Vorig artikelStaking en acties onderwijs
Volgend artikelTrampoline springen met Rick Veldhuizen in het Sportcafe