Wat vindt u belangrijk als het gaat om verkeer en vervoer? De gemeente Bunschoten is bezig met het opstellen van een nieuw verkeersplan: het mobiliteitsplan. In dit plan gaat het o.a. over bereikbaarheid,verkeersveiligheid en parkeren in onze gemeente. Voordat het definitieve plan naar de gemeenteraad gaat, wil de gemeente het graag aan u voorleggen. U bent daarom van harte welkom om op donderdag 6 februari tussen 19.30 en 21.00 uur binnen te lopen in het gemeentehuis en het plan te bekijken.

Tijdens deze inloopavond kunt u per gebied op een groot bord de voorgestelde (verkeers)maatregelen bekijken en uw mening geven. De gebieden zijn onderverdeeld in het buitengebied, werkgebied, hoofdnetwerk, woongebied en centrumgebied.

Tijdens de avond is er uiteraard ook ruimte om in gesprek te gaan met leden van de projectgroep. Aanmelden is niet nodig, loop gerust binnen op een moment dat u uitkomt tussen 19.30 en 21.00 uur.

In het verkeersplan worden o.a. de volgende maatregelen voorgesteld:
• Veilige oversteekplaatsen bij rotondes;
• Verbeteren fietsvoorzieningen op de Groeneweg door het maken van betere fietssuggestiestroken op de rijbaan;
• Verbeteren verkeersveiligheid Zuidwenk-Schouw;
• Onderzoek naar een fietsvrij winkelgebied;
• Evalueren parkeersituatie in woonwijken en onderzoek naar oplossingen voor knelpunten en parkeerproblemen.

Verder is er in het plan aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers en voor de geloofwaardige snelheid in woon- en werkgebieden. Benieuwd naar alle maatregelen? Kom dan naar de inloopavond.

Vorig artikelBijeenkomst PCOB
Volgend artikelWaarnemingen plasjes Vitens Westdijk