Het college stemt in met het sluiten van de Uitvoeringsovereenkomst subsidie 2020
Gemeente Bunschoten- Stichting De Boei. De Boei verleent ondersteuning aan inwoners,
verenigingen en stichtingen bijhet bereiken of behouden van participatie, sociale samenhang,
gezondheid en optimale ontwikkeling van jeugd en een veilige omgeving. In de overeenkomst
worden afspraken gemaakt over beoogde maatschappelijke effecten, prestaties en
verantwoording.

Vorig artikelSterkste man van Bunschoten
Volgend artikelUittip: Lammetjes en voorjaarsactiviteiten