Waarnemingen (224e keer, start 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 1 februari 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand).Het was op de dijk geheel bewolkt, zuidwest 2-3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 10 ºC, opkomst 21 personen. Totaal 33 soorten en 1515 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 18 ½ jaar is nu 154 soorten.
Hier de lijst: Fuut (2), Aalscholver (5), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (1, zie foto), Knobbelzwaan (3), Brandgans (928), Grauwe Gans (81), Kolgans (337), Nijlgans (1), Bergeend (2), Bril­duiker (6), Grote Zaagbek (3), Krakeend (10), Kuifeend (9), Nonnetje (8), Slobeend (2), Smient (42), Wilde Eend (6), Wintertaling (13), Buizerd (1), Torenvalk (1♂), Meerkoet (8), Waterhoen (1), Kokmeeuw (8), Zilvermeeuw (4), Holenduif (10), Houtduif (1), Turkse Tortel (), IJsvogel (1), Ekster (4), Gras­pieper (9), Spreeuw (2), Veldleeuwerik (1), Zwarte Kraai (2).

Elke maand wordt het resultaat van de maandelijkse telling gepubliceerd bij de telplaats op een bord dat in december 2019 is geplaats. Zie de bijgevoegde foto.

Vorig artikelInloopavond verkeersplan
Volgend artikelSterkste man van Bunschoten