Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening vastgesteld in het kader van de Omgevingswet.
In deze documenten staat beschrevenhoe de provincie zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op de provincie afkomen en die ruimte vragen in onze provincie.
De provincie wil de POVI voor 1 januari 2021 vaststellen, vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het college heeft ingestemd met de reactie die Regio Amersfoort namens de regiogemeenten zal indienen om aandacht te vragen voor onze regionale belangen.

Vorig artikelUitvoeringsprogramma IVP 2019-2022
Volgend artikelFiets um d’r in!