In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de prioriteiten op veiligheidsgebied vastgelegd
door de gemeenteraad. Er bestaan vier regionale prioriteiten en één lokale prioriteit . In
navolging hiervanheeft het college voor zowel de regionale prioriteiten als de lokale prioriteit
een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is per geprioriteerd onderwerp uiteengezet
welke acties de komende tijd ondernomen gaan worden.

Vorig artikelOorlogsverhalen
Volgend artikelReactie Regio Amersfoort