De gemeente Bunschoten is van plan om half mei 2020 te starten met een pilot voor een periode van vier maanden, waarbij de Oude Schans wordt afgesloten voor autoverkeer. Omdat de gemeente uw inbreng alsinwoner en/of ondernemer belangrijk vindt, is een enquête opgesteld om uw mening hierover te delen.

Het centrum van Spakenburg kenmerkt zich door de Oude Haven. Samen met onder meer de botterwerf en de visafslag, onderscheidt het dorp zich van andere dorpen binnen de regio. Vanuit de Centrumvisie wil de gemeente deze authenticiteit behouden én versterken door het centrum veiliger te maken voor bezoekers en het winkelklimaat te verbeteren.

Een van de maatregelen om dit te bereiken is de mogelijkheid te onderzoeken om de Oude Schans autovrij te maken, waarbij laden en lossen is toegestaan binnen een bepaalde tijd. Een gevolg hiervan is dat autoverkeer omstreeks de Oude Haven, Hoekstraat en Turfwal de wijk dient te verlaten via de Nieuwe Schans en het Schansplein. Om de overlast te beperken en dit verkeer in goede banen te leiden, is een aantal maatregelen opgesteld. Deze vindt u op www.bunschoten.nl.

De gemeente is benieuwd naar uw mening over het afsluiten van de Oude Schans voor auto’s. U kunt uw mening geven door de enquête uiterlijk woensdag 12 februari 2020 in te vullen via www.tinyurl.com/enqueteoudeschans. U kunt ook terecht op www.bunschoten.nl/pilotoudeschans. Daar vindt u meer informatie over de pilot en de link naar de enquête. Het invullen van de enquête is anoniem en duurt gemiddeld drie minuten.

Voor alle geïnteresseerden wordt er op woensdag 4 maart a.s. om 19.30 uur een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis, waar de resultaten van de enquête worden gepresenteerd. Ook wordt er een toelichting gegeven op het plan en is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

Vorig artikelIJsselmeervogels wint van TEC
Volgend artikelDe Gouden Terebinth voor Stichting Sovjet Ereveld