Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening vastgesteld in het kader van de Omgevingswet. In deze documenten staat beschreven hoe de provincie zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingendie op de provincie afkomen en die ruimte vragen in onze provincie. De provincie wil de POVI voor 1 januari 2021 vaststellen, vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het college heeft ingestemd met de reactie die Regio Amersfoort namens de regiogemeenten zal indienen om aandacht te vragen voor onze
regionale belangen.

Vorig artikelHolkerweg wordt smaller
Volgend artikelChristenUnie deelt liefde uit!