In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de prioriteiten op veiligheidsgebied vastgelegd door de gemeenteraad. Er bestaan vier regionale prioriteiten en één lokale prioriteit . In navolging hiervanheeft het college voor zowel de regionale prioriteiten als de lokale prioriteit een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is per geprioriteerd onderwerp uiteengezet welke acties de komende tijd ondernomen gaan worden.

Vorig artikelOpruimen gevonden fietsen
Volgend artikelVelduilen in Eemdijk