Aan de Westdijk zijn naast een woning gestapeld twee containers geplaatst zonder
vergunning. Er is een verzoek om handhaving ontvangen. Het college heeft, na diverse
overleggen met partijen, beslotenom handhavend op te treden inzake de geplaatste
containers. De bovenste container dient voor 1 maart 2020 verwijderd te zijn en verwijderd te
blijven. Dit onder oplegging van een dwangsom. De onderste container dient, indien deze op
basis van de voorschriften van vergunningsvrij bouwen gehandhaafd blijft, voor 1 april 2020
aan redelijke eisen van welstand te voldoen. Dit eveneens onder oplegging van een
dwangsom

Vorig artikelVerbetering waterkwaliteit ’t Kleine Zeetje
Volgend artikelKeuze regiemodel Raamovereenkomst Verpakkingen