Het college stemt in met het, als gemeente Bunschoten, medeondertekenen van het
Convenant Nedersaksisch inzake de Nederlandse erkenning van de regionale
Nedersaksische taal; en daarmee de in het bovenvermeldconvenant genoemde
overwegingen en afspraken te onderschrijven.