In afwijking van artikel 7 van de Nadere Regel eenmalige subsidies 2016 heeft het college
voor 2020 een gewijzigde verdeling van incidentele middelen per kwartaal vastgesteld. In
verband met de vieringvan 75 jaar Vrijheid wordt er een groter beroep gedaan op de
regeling in het tweede kwartaal, terwijl in het eerste kwartaal geen enkele organisatie een
beroep gedaan heeft. Deze wijziging heeft naar verwachting geen gevolg voor de 2e helft van
het jaar.

Vorig artikelBloed geven
Volgend artikelDrugslab gevonden