VNG en het Afvalfonds hebben nieuwe afspraken gemaakt om de regie over de
kunststofketen beter te organiseren. Gemeenten zijn in de huidige situatie verantwoordelijk
voor de inzameling en post-collection(overslag, sortering en vermarkting) van pdb. In het
nieuwe regiemodel zijn gemeenten alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling, het
verpakkend bedrijfsleven voor de post-collection. Hierdoor lopen gemeenten minder
financieel risico.

Vorig artikelAanschrijving Westdijk
Volgend artikelTrajectcontrole