Het college treft maatregelen om de waterkwaliteit van ’t Kleine Zeetje in Bunschoten te
verbeteren. Er wordt gebaggerd om overtollig slib van de bodem te verwijderen en er wordt
beplanting aangebrachtop de ligweide om het zicht van de watervogels te beperken.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van ’t Kleine Zeetje en wordt de
strekdam omgevormd, zodat dit geen populaire plek meer is voor de watervogels.

Vorig artikelDeelname Convenant Nedersaksisch
Volgend artikelAanschrijving Westdijk