Druk bezig met het plannen van een bruiloft? Dan moeten er verschillende dingen worden geregeld. Zo ook het kiezen van een trouwambtenaar om het huwelijk te voltrekken. In Bunschoten heb je normaal gesprokende keuze uit 5 trouwambtenaren, maar sinds kort kun je ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar, bijvoorbeeld je moeder, broer of beste vriend(in).
Belangrijk is dat de trouwambtenaar voor een dag minimaal 18 jaar oud is, niet onder curatele staat, door het bruidspaar zelf is gevraagd en deze taak uitvoert zonder daar een vergoeding voor te ontvangen. Bij het huwelijk door een eigen trouwambtenaar is altijd een vaste (trouw)ambtenaar van de gemeente Bunschoten aanwezig om ervoor te zorgen dat het sluiten van het huwelijk op de juiste manier gebeurt.
Zodra bekend is wie de eigen trouwambtenaar wordt, kun je het aanvraagformulier invullen op www.bunschoten.nl/trouwambtenaren. Let wel op dat je eerst de trouwdag en –locatie hebt vastgelegd en dat het aanvraagformulier minimaal 4 maanden voor de trouwdatum moet zijn ingeleverd.
Als alle benodigde documenten (op www.bunschoten.nl vind je wat nodig is) in orde zijn, kan de gemeente de aanvraag afhandelen. Om een huwelijk te voltrekken, moet de trouwambtenaar voor een dag door de rechtbank worden beëdigd. De gemeente Bunschoten regelt hiervoor de afspraak.
De aanvraag voor een eigen trouwambtenaar kost op dit moment € 300,-. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de benodigde documenten en huwelijksleges.

Vorig artikelBadminton in het Sportcafé
Volgend artikelJaarlijkse stijging WW-uitkeringen in januari