Waterschap Vallei en Veluwe heeft het Plan van aanpak voor verwijdering van de TGG (Thermisch Gereinigde Grond) in de steunberm van de Westdijk vastgesteld en opgeleverd. Het Plan is besproken in eenbestuurlijk overleg met gemeente Bunschoten, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en het waterschap. Alle partijen spreken over een constructief gesprek, er is waardering dat het op tijd is opgeleverd.
Het opleveren van het Plan van aanpak is een belangrijke stap in de voorbereidingen voor het verwijderen van de TGG. Er staat onder andere beschreven dat de steunberm tijdens de uitvoering wordt opgedeeld en de TGG vak voor vak verwijderd wordt. Tegelijkertijd worden er dan tijdelijke damwanden geplaatst om ervoor te zorgen dat er door de werkzaamheden in de omgeving geen verzakkingen worden veroorzaakt. Verder wordt beschreven welke mogelijke transportroutes er zijn en welke maatregelen genomen worden voor het opschonen van het oppervlakte- en grondwater. Dit alles met het doel een schone en veilige Westdijk.
Binnenkort start de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer die de TGG af kan voeren naar een erkende verwerker. Het waterschap werkt aan de benodigde vergunningen. De werkzaamheden starten niet op 1 april zoals eerder het voornemen was. Na afloop van de aanbestedingsprocedure wordt duidelijk wanneer met de uitvoering wordt gestart. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het recreatie- en stormseizoen.

Vorig artikelFietspad Westsingel gedeeltelijk afgesloten
Volgend artikelUittip: Voorjaarsvakantie bij Kinepolis