Het college heeft het leerplichtjaarverslag over schooljaar 2018 – 2019 vastgesteld. Het
college brengt volgens artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 verslag uit aan de gemeenteraad
over het gevoerdebeleid in cursusjaar 2018-2019 door middel van een schriftelijke
mededeling, vergezeld van het jaarverslag. Enkele opvallende gegevens van het jaarverslag
zijn:
Er is een goede samenwerking met de scholen, het sociaal team De Lingt, De Boei,
Samenwerkingsverbanden, etc.
De nadruk ligt op het recht op leren en ontwikkelen; er wordt gestreefd naar
maatwerkoplossingen voor jeugdigen en bij voorkeur thuisnabij.
In de regio worden alle jongeren op soortgelijke wijze benaderd (methodische aanpak
schoolverzuim)

Vorig artikelSpakenburg – Jong Volendam
Volgend artikelAanvraag omgevingsvergunning