Naast Haringweg 21 ligt een strook gemeentegrond die aanvankelijk werd gebruikt als
brandgang. De VRU heeft aangegeven dat deze brandgang niet meer nodig is en heeft
ingestemd met verkoop van deze grond.De grond wordt voor een deel verkocht aan de
eigenaar van Haringweg 21 en voor een deel aan Stedin.

Vorig artikelMilitairen in de familie
Volgend artikelUittip:Strandheem Festival