Op 1 april 2020 begint het nieuwe vaarseizoen. Vooruitlopend daarop nemen Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe verschillende maatregelen om het varen in en rond Vathorst en de polder Arkemheenmogelijk te maken.

Begin februari is de bediening van de Laaksluis in Vathorst aangepast. De schuiven openen en sluiten nu automatisch. De sluis is daardoor makkelijker te passeren.

Het heldere water van de Laak zit vol voedingsstoffen. Dat is een ideale omgeving voor inheemse waterplanten, zoals het Aarvederkruid. Dat groeit dan ook explosief. Vorig jaar werd duidelijk dat Aarvederkruid en andere begroeiing het varen steeds meer belemmeren. Daarom wordt die begroeiing verwijderd, tussen de sluis bij de Workumstraat (Vathorst) en de sluis bij restaurant De Kooi. Dat gebeurt met een kraan vanaf het fietspad langs de oever. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. In deze periode wordt ook zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor de eventuele eerste broedende watervogels.

Sinds 1 januari 2020 mag in het hele stroomgebied van de Laak alleen nog handmatig of elektrisch aangedreven gevaren worden. Dus ook in en rond Vathorst zijn brandstofmotoren niet langer toegestaan. Daarmee wordt geluidhinder in en rond Vathorst en de polder Arkemheen beperkt.

Vorig artikelAlweer een druglab in Eemnes
Volgend artikelGraag fietsen in de stalling!