In de Immanuelkerk in Bunschoten wordt de kerkdienst van zondag aangepast. Leden drinken niet meer uit een gezamenlijke kelk, maar uit kleine bekertjes om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,laat Andries Nicolai van de kerk weten op Twitter.
Het aanpassen van de zondagsdienst bij de Immanuelkerk sluit aan bij de opvattingen van het Aartsbisdom Utrecht, die op hun website zijn gepubliceerd. Naast het gebruikelijke advies om vaak de handen te wassen en om papieren zakdoekjes te gebruiken, geeft het Aartsbisdom aan vanaf morgen tijdelijk met vervangende richtlijnen te willen werken tot het virus onder controle is.
Tijdens de zondagsviering worden hosties uitgedeeld en wijn gedronken uit een kelk. Die hosties kunnen normaal via de hand of de tong worden ontvangen, maar dat laatste mag nu niet meer. Uit een kelk drinken is alleen voorbehouden aan de voorganger van dienst.
Daarnaast mogen kerkgangers elkaar ook niet meer de hand geven bij de vredeswens en wordt er geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en het verlaten van de kerk.

Vorig artikelZure middag voor de IJsselmeervogels
Volgend artikelOuderwijsavond: Online Veiligheid.