Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de voortgang van de taakopgave
Breed Spectrum Aanbieders. Hierin werken zeven jeugdhulpaanbieders en de zeven
regiogemeenten gezamenlijk aan de transformatieopgave.
Deverschillende gemeenteraden van de regiogemeenten worden gelijktijdig geïnformeerd.

Vorig artikelHandhavend optreden Haringweg
Volgend artikelUittip: Hooglandse Dorpsloop