Stichting Ondernemersfonds Spakenburg centrum (SOS) heeft een aanvraag voor uitkering
van de BIZ gelden 2020 ingediend. Het college stemt in met uitkering van de BIZ gelden 2020
in vier termijne