In opdracht van Veilig Verkeer Nederland voerde onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel* onderzoek uit naar de houding van 55-plussers ten opzichte van verkeersdeelname na het drinken van alcohol. Daaruit isgebleken dat senioren teveel alcohol in het verkeer afkeuren. 55-plussers zijn goed op de hoogte van het toegestane aantal glazen in het verkeer.
Het onderzoek wijst uit dat vooral ouderen die de (elektrische) fiets gebruiken weleens met alcohol op de fiets stappen.
Een ruime meerderheid van 75% fietst niet met teveel alcohol op, maar een kwart van de 55-plussers dus wel. Autorijden met teveel alcohol komt minder vaak voor. Verder blijkt dat 55-plussers redelijk goed weten hoeveel glazen alcohol zijn toegestaan. Toch hebben maar weinig 55-plussers kennis van de hoeveelheid alcohol van een standaardglas. Terwijl is aangetoond dat senioren minder goed tegen alcohol kunnen. Lichamelijke veranderingen die optreden als gevolg van het ouder worden zorgen bij ouderen voor een hoger en langduriger bloed-alcoholgehalte dan dit bijvoorbeeld het geval is bij jongere mensen**.

Bekend is dat onder senioren het grootste aantal fietsdoden te betreuren is. In het totaal 228, Hiervan was twee derde ouder dan 50 jaar. 55-plussers gedragen zich niet onveiliger in het verkeer, maar vanwege de leeftijd zijn zij kwetsbaarder. Ook neemt met het klimmer der jaren een aantal vaardigheden af. Dit gaat heel geleidelijk. Ook herstellen 55-plussers langzamer van een letsel dan jongere personen.

Vorig artikelQuick Boys – Spakenburg
Volgend artikelCross Fit in het Sportcafé