De gemeente Bunschoten heeft ingestemd met het verlenen van een vergunning voor een roofvogelpark aan de Groeneweg. Daarmee krijgt initiatiefnemer Jeroen Settels na 2,5 jaar overleg met de gemeente groenlicht voor zijn vogelpark.Na het wegnemen van zorgen over onder andere geluidsoverlast, verleende alle gemeenteraadsfracties behalve de VVD een verklaring van geen bedenkingen. De VVD uitte onder andere zorgen over het natuurlijk evenwicht in de omgeving en hoe het park naast een woonwijk met kinderen past.
Het park gaat een groot aantal roofvogels huisvesten, zoals arenden, caracara’s, gieren, haviken, uilen en valken. Ook rovende vogels als pelikanen en ooievaars zullen er te zien zijn.
Vanaf aanstaande donderdag heeft iedereen zes weken de tijd om zienswijzen op de vergunningsaanvraag in te dienen. Als dat niet gebeurt, wordt de vergunning definitief verleend. Settels hoop het park aanstaande zomer te kunnen openen.

Vorig artikelUittip: jaarconcert A.V.A.
Volgend artikelUittip: Sterren en planeten