De heren R. Beukers en P. van Asselt zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor de duur dat zij in dienst zijn van de gemeente Bunschoten als wethouder. Zij vervullendeze rol als trouwambtenaar, net als de burgemeester, alleen op persoonlijk verzoek. Beide wethouders komen niet op de website of in de trouwfolder te staan
als mogelijke trouwambtenaar.

Vorig artikelTegel eruit, plant erin
Volgend artikelCommissiestuk pilot “Oude Schans autovrij”