Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 37 woningen aan de Garnalenweg te Bunschoten-Spakenburg. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Spakenburg-Centrum”.De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze woningbouwontwikkeling aan de Garnalenweg aan te wijzen als een categorie waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Op basis hiervan wordt de raad voorgesteld de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning aan het college te laten.

Straatnaamgeving plan Garnalenweg
Het college stelt de benaming van de openbare ruimten (straatnamen) vast voor het plan
Garnalenweg.

Vorig artikelNieuwsbrief Sociaal Domein 48
Volgend artikelTentoonstelling ‘Hij of ik’