Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen
waardoor een overeenkomst van ruiling kan worden aangegaan met de heer M. Nagel. In
deze overeenkomst is geregelddat de gemeente het woonhuis met bijbehorende grond aan
de Bisschopsweg 5 in eigendom krijgt en de heer M. Nagel 2 kavels aan de Groeneweg in
eigendom krijgt.

Vorig artikelKerkdiensten zondag 15 maart
Volgend artikelBasisschoolleerlingen in actie tegen zwerfvuil