Woensdag 4 maart vond de eerste themabijeenkomst over huiselijk geweld plaats. Deze middag werd georganiseerd door Zorg voor Bunschoten. De bijeenkomst werd positief ontvangen door de aanwezigen.
MetZorg voor Bunschoten wordt een nieuw platform geboden waarmee maatschappelijke partners elkaar makkelijker kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen rond huiselijk geweld.
De themabijeenkomst werd bijgewoond door een mix van maatschappelijke partners, zoals scholen, kinderopvang, zorgaanbieders, verloskunde, kraamzorg, ouderenzorg, maatschappelijk werk en de GGD regio Utrecht. Huiselijk geweld is geen zaak van één partij. Daarom was het ook goed om te zien dat zoveel professionals vanuit verschillende invalshoeken aanwezig waren.
Dit soort bijeenkomsten, met elke keer een ander thema over huiselijk geweld, wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende bijeenkomst voor maatschappelijke partners vindt eind september plaats. De onderwerpen die nog aan bod komen, zijn onder meer gesprekstechnieken, gebruik van middelen in combinatie met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wilt u aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomst? Dan kunt u uw contactgegevens doorgeven aan Nichon Ruizendaal via n.ruizendaal@bunschoten.nl. Op die manier ontvangt u de volgende keer een uitnodiging.

Vorig artikelBasisschoolleerlingen in actie tegen zwerfvuil
Volgend artikelNieuw systeem Snel Herstel- en Boa-meldingen