Ouders van de basisschoolkinderen van de VCO-scholen kregen dit weekend de volgende brief:

Aan de ouders van de VCO-scholen
Met deze brief willen wij u informeren over de manier waarop wij met onzescholen omgaan met de actuele ontwikkelingen van het coronavirus.
– we houden de scholen vooralsnog open
– we gaan ons voorbereiden op afstandsonderwijs
Het kabinet heeft besloten scholen open te houden. Kinderen en jongeren onder de twintig jaar lopen aanmerkelijk minder risico om besmet te worden met het virus. Daarnaast is de maatschappelijke ontwrichting groot op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen.
Ouders wordt het advies gegeven om de kinderen thuis te houden bij verschijnselen van verkoudheid, keelpijn en koorts. Ouders zullen daarvoor geen boete krijgen op grond van de leerplichtwet.
Afgelopen vrijdag waren er op onze scholen inderdaad de nodige ziekmeldingen, variërend van 5 op de ene school tot 33 op de andere school.
De directies van de scholen kregen diverse vragen van ouders zoals ‘mijn dochter hoest, wat moet ik doen?’, of ‘moet ik mijn zoontje met keelpijn thuishouden?’ In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid bij u als ouder om het besluit te nemen uw kind al dan niet thuis te houden. Bij koorts is het duidelijk dat het niet verantwoord is om uw kind naar school te sturen.

Wat betekent de richtlijn voor de meesters en juffen? Wij hebben meegegeven om thuis te blijven bij verkoudheid in combinatie met koorts. Ook hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het besluit bij de betreffende leraar.
Afgelopen vrijdag waren nagenoeg alle leraren op de scholen aanwezig. Voor as. maandag hebben zich tot nu toe 7 leraren (van de 120 werknemers) ziek gemeld.
Het zal u niet ontgaan zijn dat in het gehele land discussies zijn over het besluit van de overheid om de scholen open te houden. We zien dat landen om ons heen ervoor kiezen om scholen te sluiten.
Wij zullen als scholen de richtlijn van de overheid volgen om open te blijven, zo lang als dit haalbaar is.
We sluiten echter onze ogen niet voor de situatie dat meerdere ziekmeldingen gaan volgen, zowel van kinderen als van leraren. Dit kan leiden tot situaties die we reeds zien in Brabant met scholen van gehalveerde klassen en half lege lerarenkamers.
Op het moment dat er teveel leraren en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, moeten scholen soms klassen naar huis sturen of kunnen ze genoodzaakt zijn de deuren te sluiten. Als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is hebben schoolbesturen de ruimte om te handelen.
Samenvattend:
wij handelen in de richtlijn van de overheid om de scholen open te houden
wij doen dit zolang dit verantwoord en werkbaar is
de verantwoording voor het thuis houden van uw kind(eren) met ziekteverschijnselen ligt bij u als ouders
de verantwoording om thuis te blijven met een ziekmelding ligt bij iedere individuele leraar
We zullen echter ook scenario’s uitwerken waarbij het onderwijs niet meer mogelijk is op school. En dat we over moeten gaan tot tot de fase van ‘opvang’ van leerlingen.
Voorbereiding op afstandsonderwijs
We gaan aan de slag om ons voor te bereiden op het scenario waarbij het onderwijs niet meer op school gegeven kan worden. En gaan kijken wat we moeten doen om de kinderen thuis de lessen te laten volgen.
As. maandag komen de ict-ers van onze 6 scholen bij elkaar. Onder leiding van Björn Bijlard (bovenschools ict- coördinator) en Ilse van ’t Ende (hoofd kwaliteit onderwijs) wordt gewerkt aan de inzet van on-line-onderwijs.
Een werkgroep kijkt naar beschikbare onderwijsprogramma’s. Tevens naar de rol van de leerkracht om op afstand les te geven. En naar de technische mogelijkheden om dit on line bij alle kinderen thuis aan te bieden. Maar ook: hebben alle kinderen thuis de beschikking over een computer, laptop of Ipad.
We houden sterk rekening met een scenario waarbij de scholen over moeten schakelen naar onderwijs op afstand. Als het moment zich aandient (en dat kan snel zijn, want de ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart) willen we dit direct inzetten. De ict-ers van onze scholen hebben vorige week hiervoor al een aanzet gegeven. En gaan dit komende week verder ontwikkelen.
Bestuur, directies en personeel van VCO Bunschoten heeft kwaliteit en continuïteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. En we proberen dit in deze complexe crisis vol te houden.
De situatie waarin we ons bevinden voelt vreemd en onwezenlijk aan. Met elkaar zetten we de schouders eronder om in deze hectische tijd goed onderwijs te blijven verzorgen voor uw kind(eren). We doen dit in het vertrouwen dat we hierbij de hulp en steun krijgen van God onze Vader.
Voor uw vragen kunt u terecht bij de directie van uw school.

Vorig artikelCultureel Café verplaatst!
Volgend artikelLOS op zondag