Aan de ouders van de scholen.
Zondagmiddag heeft het kabinet besloten om alle scholen in Nederland te sluiten. Dit past in het pakket van maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.
Desluiting is per direct. Dat wil zeggen dat de schooldeuren vanaf maandag 16 maart dicht zijn. De periode van sluiting duurt tenminste tot 6 april.
De overheid heeft de scholen meegegeven om zoveel mogelijk opvang mogelijk te maken voor kinderen van ouders met vitale functies in de samenleving. De scholen ontvangen richtlijnen en gaan dit maandag in kaart te brengen. Dit betekent dat maandag de scholen voor alle kinderen gesloten zullen blijven. Vanaf dinsdag wordt opvang geregeld voor de zgn. vitale beroepen. We gaan de richtlijnen bestuderen en nadere informatie volgt.
Achter de schermen zijn wij reeds bezig om ons voor te bereiden op een situatie waarbij de scholen sluiten en het onderwijs toch door kan gaan. Dit zal dan vooral digitaal gebeuren, met bv. lessen online.
Maandagochtend komen de ict-ers van onze scholen bij elkaar. Ze zetten de puntjes op de i. Maandagmiddag worden de schoolteams geïnformeerd. De directie van uw school zal eind van maandagmiddag een bericht sturen waarin informatie wordt gegeven hoe het onderwijs op afstand zal worden ingevuld.
We gaan een bijzondere periode tegemoet die onvergelijkbaar is met wat dan ook. Uw kind(eren) blijven drie weken thuis. De valkuil is dat dit voelt als een soort vakantie. De scholen gaan echter onverminderd door met het geven van onderwijs. De wijze waarop dit wordt aangeboden is nieuw en uniek. Het zal voor u, uw kind(eren) en ons even wennen zijn. We dringen er bij u op aan om bij te dragen aan een goed klimaat in uw thuissituatie om uw kind te laten leren. Bij voorbaat dank daarvoor.
In de persconferentie heeft minister Slob aangegeven dat leraren in principe naar school kunnen gaan. We hebben echter ook te maken met de landelijke richtlijn van sociale isolatie: contacten met andere personen worden afgeraden.
De komende week zullen we bepalen in hoeverre onze leraren thuis werken, of dat dit gebeurt vanuit het schoolgebouw. Dit zal mede afhangen van de wijze waarop het afstandsonderwijs wordt ingericht.
Vergaderingen, besprekingen en andere vormen van overleg zullen zoveel mogelijk plaatsvinden via de mail, app, of video conference.
Voor de opvang van de kinderen van ouders met de zgn. vitale beroepen zullen er schema’s worden gemaakt waarbij leerkrachten en onderwijsassistenten worden ingezet. De directie van uw school houdt u hiervan op de hoogte.
Voor uw vragen kunt u terecht bij de directie van uw school.

Vorig artikelChristenen voor Israël
Volgend artikelVerloren en gevonden