De raad heeft op 5 maart 2020 de tweede wijziging van de Legesverordening 2020 vastgesteld, waarmee een goedkoper tarief wordt geïntroduceerd voor de BABS/trouwambtenaar voor één dag. Randvoorwaarde isdat het college een beleidsregel vaststelt, waarin is bepaald dat aan deze BABS voor één dag geen vergoeding wordt toegekend. Het college stelt deze beleidsregel vast in haar vergadering van 10 maart 2020.

Vorig artikelMaatregelen Meander Medisch Centrum
Volgend artikelDias Latinos gaat dit jaar niet door