Het college stemt in met de uitgangspunten en ambities die opgenomen zijn in het eerste Lokaal Sportakkoord Bunschoten. Op 24 maart 2020 ondertekent wethouder van Asselt samen met de lokale sport- enbeweegaanbieders het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities dragen wij het door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor 2020 en 2021 over naar het Sportplatform Bunschoten i.o.

Vorig artikelNieuwe inrichting buitenterrein De Duker
Volgend artikelBericht Scala Medica