Algemeen Bestuur verzoekt dijkgraaf Tanja Klip-Martin langer aan te blijven
Gelet op de landelijke crisissituatie met betrekking tot de Coronapandemie, stelt het Algemeen Bestuur van Waterschap Valleien Veluwe de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf uit. Het bestuur concludeert dat het werven, selecteren en benoemen van een nieuwe dijkgraaf in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin is door het Algemeen Bestuur verzocht om voorlopig aan te blijven als dijkgraaf. Gezien de bijzondere omstandigheden heeft Tanja Klip-Martin aangegeven hiertoe bereid te zijn. Zij trekt haar verzoek om ontslag aan de Koning in en biedt dit te zijner tijd opnieuw aan. Dit moment wordt in overleg met het bestuur bepaald.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin kondigde in januari 2020 aan dat zij per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe neerlegt. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is aan zet om een opvolger te vinden. Maar stelt die zoektocht nu uit tot een nader te bepalen moment.

Vorig artikelKlok vooruit
Volgend artikelParkeerplaatsen Soester Duinen gesloten