Zondagmorgen om 9.20 uur zendt de LOS de kerkdienst van de Immanuëlkerk uit.
DBTV zendt om 16.30 uur de dienst van de Zuiderkerk en om 19.00 uur de dienst van CGK Eemdijk