Het college besluit de regeling Energievoucher Subsidie vast te stellen. Deze regeling is
gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot door het stimuleren van
energiebesparingsmaatregelen bij particulierewoningeigenaren.