Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
voorzieningen, de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Wmo. Sinds 2016 voert de
GGD regio Utrecht het Wmo-toezichtvoor onze gemeente uit. Per september 2020 loopt de
huidige opdracht af. Het college heeft ingestemd met het verlengen van de opdracht aan de
GGDrU voor de uitvoering van het Wmo-toezicht.

Vorig artikelProvincie Utrecht stelt start vaarseizoen uit
Volgend artikelVaststelling regeling Subsidie