Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Op de website www.bunschoten.nl/coronavirusverwijst de gemeente Bunschoten u door naar de juiste instanties. Ondernemers kunnen daar bijvoorbeeld terecht voor meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) (eerder Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) genoemd), uitstel van lokale belastingen (via
GBLT) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze laatste maatregel (eerder bekend als
Noodloket) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet en bedraagt een
eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om met name de vaste lasten te kunnen betalen.

Vorig artikelAanbiedstation
Volgend artikelPlak een plakbriefje