De gemeente Bunschoten telt maar liefst 65 gemeentelijke monumenten. Het zijn
bijzondere gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere sfeer en een eigen verhaal.
Deze monumenten vertellen onzegeschiedenis; hoe de dorpen zijn ontstaan en
hoe wij woonden, werkten en geloven.De komende maanden onderzoekt de
gemeente of het mogelijk is om meer gebouwen aan te wijzen als monument.
Daarbij kan zij uw hulp goed gebruiken, en wel op twee manieren. Namelijk via eigen
suggesties en via een klankbordgroep.
Heeft u een suggestie om een gebouw in de gemeente voor te dragen als monument? Of is
er een gebouw dat u belangrijk vindt en wilt behouden voor de toekomst? De gemeente
Bunschoten hoort het graag! Stuur in dat gevalhet volgende naar de gemeente: het adres,
een foto, wat u weet over de geschiedenis en waarom u vindt dat het een belangrijk gebouw is.
Bij het beoordelen van de inzendingen, kijkt degemeente naar hoe vaak een gebouw is
voorgedragen en naar de gegeven uitleg.
De uiterlijke inzenddatum is 30 mei 2020.
U kunt
uw voorstel mailen naar j.clarijs@bunschoten.nl of per post opsturen
naar de gemeente Bunschoten (Postbus 200, 3750 GE Bunschoten) t.a.v. J. Clarijs.

Vorig artikelCortie naar StedDoCo, Heek naar Eemdijk
Volgend artikelKwetsbare werkenden hardst getroffen