Het college is akkoord gegaan met regionale afspraken om financiële zekerheid en ruimte te
bieden voor de aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en
maatschappelijke ondersteuningvoor de periode van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni
2020.
Aanbieders hebben dit nodig, om in deze fase van de Corona-crisis, continuïteit van zorg en
ondersteuning te kunnen blijven garanderen en professionals in te zetten, daar waar zij nu het
meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg
en ondersteuning.

Vorig artikelWaalkens naar DOVO
Volgend artikelLeerlingenvervoer betalingen Corona