Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 4 april 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk zwaar bewolkt, zuidoost 2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer4 ºC, opkomst 4 (Corona!) personen. Totaal 41 soorten en 309 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 18 ½ jaar is nu 154 soorten.

Hier de lijst:
Fuut (10), Aalscholver (3), Blauwe Reiger (1), Grote Zilverreiger (1*), Knobbelzwaan (2*), Brand­gans (19), Grauwe Gans (12, met jongen), Bergeend (6*), Bril­duiker (3), Krakeend (11), Kuifeend (7), Tafeleend (2), Wilde Eend (5), Wintertaling (19), Zomer­taling (3), Buizerd (3), Sperwer (1*), Torenvalk (3), Fazant (1*), Meerkoet (7), Waterhoen (3), Grutto (59), Kievit (6), Kleine Mantel­meeuw (2), Kleine Plevier (2), Kluut (24), Kokmeeuw (53), Scholek­ster (6), Storm­meeuw (2), Tureluur (8), Watersnip (1), Holenduif (2), Houtduif (3), IJsvogel (1), Ekster (6), Gras­pieper (1), Huismus (2*), Kneu (1), Rietgors (2), Witte Kwikstaart (3), Zwarte Kraai (3).

Vorig artikelEen echt voorjaarsbericht
Volgend artikelWat is er aan de hand?