Het aanbiedstation aan de Groeneweg is
geopend. Vanwege de aanhoudende drukte bij
het aanbiedstation is besloten om de volgende
maatregelen te nemen:
 Het aanbiedstation is tijdelijk extra
geopend op donderdag van 13.00 tot
16.30 uur.
 Als u op zaterdag naar het
gemeente Bunschoten de werkzaamheden zo
goed mogelijk voort. Zo ook het onderzoek aanbiedstation wil komen, moet u
eerst een afspraak maken voor vrijdag
12.00 uur. Daarvoor kunt u een
formulier invullen via
www.bunschoten.nl/aanbiedstation .
Nadat u de aanvraag heeft gedaan, ontvangt u
een bevestiging per mail. Zorg ervoor dat u de
bevestiging van deze afspraak kunt aantonen
bij het aanbiedstation, geprint of digitaal. Let
op: zonder bevestiging wordt u niet toelaten op
de stortplaats.
Eerder is al besloten om maximaal 5 personen
tegelijk op het aanbiedstation toe te laten.
Hierdoor kan het alsnog voorkomen dat u moet
wachten voor u aan de beurt bent.
Komt u doordeweeks naar het aanbiedstation?
Dan hoeft u dus geen afspraak te maken.
De gemeente Bunschoten verzoekt u om ruim
voor sluitingstijd te komen om het bezoek op
die manier meer te spreiden. Verder wordt u
verzocht om het grof afval zoveel mogelijk op
te sparen, zodat het minder druk is bij het
aanbiedstation.