Bij veel mensen is het onduidelijk wat de pedicure in deze tijd kan betekenen. Wanneer mag ik bellen? Is er een verwijzing nodig? Wie moet ik bellen?
Heel veel vragen die hopelijk duidelijk worden indit bericht.

In eerste instantie waren de salons volledig gesloten en was het bijna onmogelijk behandeld te worden. Nu is het zo dat hierdoor de eerste-en tweedelijnszorg extra belast werden, wat niet wenselijk is in deze tijd.
Vandaar het besluit dat de medisch noodzakelijke voetzorg nu bij de medische pedicures terecht is gekomen. Deze pedicures dienen KRP geregistreerd te zijn, ook pedicures die gespecialiseerd zijn in diabetische en of reumatische voet mogen medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren.
Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?
• Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
• Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
• Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
• Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
• Een achterliggende aandoening waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
• Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
• Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

Het is de bedoeling dat iedereen zijn of haar eigen pedicure belt, als het goed is heeft hij of zij antwoord op al uw vragen. Pedicures die niet bevoegd zijn te behandelen kunnen u doorverwijzen naar een collega die wel bevoegd is.

Vorig artikelBunschoter Boeren- en Beestenboel
Volgend artikelOnderzoek communicatiebehoefte