De Stichting Bibliotheek Eemland heeft met de eigenaar van het pand aan de Oude Schans 27-29 een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar. Vanaf 1 januari 2021 gaat de huur in. Na een verbouwing is hetde bedoeling dat de bibliotheek in het voorjaar van 2021 gaat verhuizen.

De bibliotheek is nu gevestigd in de Blokkenmakerssteeg. Daar stopt de huur op 31 augustus 2021. Voor die tijd moest er een nieuwe plek gevonden worden. Oorspronkelijk was hiervoor de Ouwe Sjool in beeld. Voor deze locatie begon de tijd echter te dringen. Er moest nog een omgevingsvergunning worden verleend, extra financiering vanuit het bedrijfsleven worden geregeld en een aannemer worden geselecteerd voor de renovatie met uitbouw. Ook vergde dit een aanzienlijke investering van de gemeente. Om op tijd klaar te zijn met de bouw moest dit allemaal direct na de zomer geregeld zijn. Nog veel onzekerheden dus. Reden om ook alternatieven in beeld te brengen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de bibliotheek in het centrum een plek moet krijgen. Na uitvoerig onderzoek bleef er naast de locatie voor de Ouwe Sjool één aanvaardbaar alternatief over. Dat is het pand aan de Oude Schans 27-29. De huur van dit pand is opgezegd.

Het college heeft aan de commissie Samenleving gevraagd aan te geven welke locatie verder moest worden uitgewerkt voor de huisvesting van de bibliotheek.

Na afweging van alle argumenten heeft de commissie geadviseerd om de optie aan de Oude Schans uit te werken.

De Stichting Bibliotheek Eemland en de eigenaar van het pand hebben het huurcontract getekend. De gemeente gaat nu samen met de bibliotheek de plannen verder uitwerken. Daarbij worden ook de mogelijkheden onderzocht voor dagbesteding in combinatie met een ontmoetingscentrum en daghoreca.

Vorig artikelKamp Amersfoort
Volgend artikelHoog bezoek