Het college stemt in met het Beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis De Kooi 2020-
2035 en heeft het plan doorgestuurd naar de gemeenteraad voor vaststelling. In het plan is
het beheer en klein engroot onderhoud van de voorzieningen in de havens van Bunschoten
en de sluis bij De Kooi opgenomen. De investeringen die nodig zijn voor vervanging van
(onderdelen van) voorzieningen zijn ook opgenomen in het plan. Het is hiermee duidelijk
welke middelen er op (middel) lange termijn benodigd zijn. Alles is in een financiƫle planning
weergegeven. Het college vraagt de gemeenteraad de benodigde middelen ter beschikking te
stellen.

Vorig artikelKoersdocument Implementatie Omgevingswet
Volgend artikelZorgen om ramadan in coronatijd