Het college neemt kennis van de door GBLT aangeleverde jaarrekening 2019,
begrotingswijziging 2020, de kadernota 2021 en de ontwerpbegroting 2021. De stukken
worden aangeboden aan de raad, vooruitlopendop de formele behandeling van de lijst van
ingekomen stukken op 28 mei 2020.

Vorig artikelVerordening
Volgend artikelOpheffen geheimhouding nieuwe locatie bibliotheek