Het college heeft besloten de Koersnotitie in het kader van de Omgevingsvisie aan de raad
voor te leggen. In het Koersdocument is vastgelegd hoe Bunschoten met de ruimte die de
Omgevingswet biedt, wilomgaan. Dit is verwoord in de vorm van ambities die richting geven
aan de inrichting van de instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma’s,
Omgevingsplan en Omgevingsvergunning) van de wet. Ook zijn de ambities richtinggevend
voor de inrichting van de dagelijkse werkprocessen en de wijze waarop de samenleving bij
plannen en initiatieven zal worden betrokken.

Vorig artikelOpheffen geheimhouding nieuwe locatie bibliotheek
Volgend artikelBeheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis De Kooi 2020-2035