Het college heeft besloten om de Verordening gegevensverstrekking BRP 2020 aan de
gemeenteraad aan te bieden. De kaders worden daarmee gebaseerd op de Algemene
Verordening Gegevensverstrekking welkesinds mei 2018 van kracht is. De verordening
gegevensverstrekking BRP 2014 wordt bij inwerkingtreding van de nieuwe verordening
ingetrokken.

Vorig artikel‘Woningsspelen’
Volgend artikelIngekomen stukken GBLT